İmar planı; 3194 sayılı imar kanununda bahsi geçen bu plan , yerleşim birimlerinde yapılması zorunlu olan ve yapılırken de ciddi istatistik raporları oluşturan bir çalışmadır. Plan sonucunda , imar uygulaması , adalar , yoğunluk düzeyleri ve yollar gibi çok önemli bilgiler ortaya çıkar.

İmar planı uygulamaları ;

Yola, Yeşile Terk, Ayırma(İfraz) ve Birleştirme(Tevhid) İşlemleri

Parselasyon Planlarının Hazırlanması

3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

İrtifak Hakkı Kurulumu v.b. Uygulama Çalışmaları