Halihazır,  haritası yapılacak yeryüzünün ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin kanun ve yönetmeliklerülmesi ve kağıt üzerinde gösterilmesi işlemidir. 

           Halihazır Haritalar, “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak üretilir.

            Halihazır Harita’da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir.